top of page

KVKK Hakkında Aydınlatma Metni

KİSİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA YAZISI

Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Sti. . (“Thera veya Sirket” olarak anılacaktır) olarak müsterilerimizin, tedarikçilerimizin, kiracılarımızın ve kiraya verenlerimizin basta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına iliskin gizliligin korunması, bilgi güvenliginin saglanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kisisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Sti. isbu Kisisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek degisiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında; Sirketimiz ile gerek Tedarikçi İliskisi gerek Müsteri İletisimi ve Memnuniyet Programı ve/veya Thera tarafından hayata geçirilecek mikro uygulamalar ve mikro siteler üyeligi ile  ilgili imzalanan Sözlesmeler kapsamında paylasmıs oldugunuz kisisel verileriniz (isim, soyisim, rumuz, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, dogum tarihi, yasadıgı sehir, adres bilgileri, cinsiyet, medeni durumu alısveris bilgileri, kulüp üyelikleri, egitim düzeyi, ilgi alanları, zevk ve begeniler, görüntü ve ses kaydı, ödeme bilgileri ) sirketimiz tarafından Kanun’a uygun sekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdigi sekle uygun olarak sözlesme iliskisi içerisinde oldugumuz kargo firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, e-ticaret sitelerine, sosyal paylasım sitelerine  (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, Snapchat, Twitch, TikTok, Oracle BlueKai, Bip gibi),  tedarikçilerimize, Müsteri İletisimi ve Memnuniyet Programı ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kurulusları gibi üçüncü kisilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan sekillerde islenebilecektir.

Kisisel Verilerinizin İslenmesi:

Kanun uyarınca, kisisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, degistirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçeklestirilen her türlü islem “kisisel verilerin islenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kisisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kisisel verileriniz; sanal magazalarımız, kurumsal internet sitelerimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diger yollarla ya da is iliskilerimiz sırasında, ticari sözlesmelerin imzalanması asamasında ve/veya ticari iliski süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiginiz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiginiz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerlesen küçük dosyalar) teknik iletisim dosyaları, fiziksel formlar gibi çesitli kanallar aracılıgıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çesitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kisisel verileriniz, müsterilerimizim açık rızaları ve 6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak islenmektedir.

Thera, müsterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülügü çerçevesinde, isbu Kisisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dısında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, isleyecek, üçüncü kisilerle paylasacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Çerez Politikası ve Aydınlatma metnimize www.thera.com.tr/iletisim/KVKK Metni adresimizden ulasabilirsiniz.

Kisisel Verilerinizin İslenme Amacı:

Toplanan kisisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartları ve amaçları dahilinde, Thera tarafından asagıda yer alan amaçlar dogrultusunda islenebilecektir:

  • Sirketimiz tarafından sunulan Mal ve hizmetleri tanıtmak, üyeleri tanımak ve iletisimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletisimini gelistirmek, Thera tarafından kurulan kulüplere, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, müsterilere daha iyi bir alısveris deneyimi saglamak, müsteri anketi, müsteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, arastırma, istatistiksel çalısma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak

  • Sirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçeklestirilmesi için ilgili is birimlerimiz tarafından gerekli çalısmaların yapılması ve buna baglı is süreçlerinin yürütülmesi sirket’in ticari ve/veya is stratejilerinin planlanması ve icrası sirket’in ve sirket’le is iliskisi içerisinde olan ilgili kisilerin hukuki, teknik ve ticari-is güvenliginin temini

  • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alısveris yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletisim için adres ve diger gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kagıt ortamında isleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

  • Müsteri ve tedarikçilerimizin danısma hizmeti temin sürecini yürütmek,

  • İlgili mevzuat hükümleri geregi  akdettigimiz sözlesmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan dogan haklarımızı kullanabilmek,

  • Kamu güvenligine iliskin hususlarda talep halinde ve mevzuat geregi kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

  • Dogabilecek uyusmazlıklarda delil olarak kullanılmak

  • Kisisel verilerinizin Thera tarafından islenme amaçları konusunda detaylı bilgiler,Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Sti. sirketi Kisisel Verilerin Korunması ve İslenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

Kisisel Verilerinizin Aktarımı:

Kisisel Verileriniz, sirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve sirket politikalarına uyumun saglanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kisisel verileriniz,  Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartları ve amaçları dahilinde, Thera  tarafından yukarıda yer alan amaçlar dogrultusunda dogrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdısındaki is ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sosyal paylasım sitelerine (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, Snapchat, Twitch, TikTok, Oracle BlueKai, Bip gibi) Thera istiraklerine, *Thera Ailesine, kanunen yetkili kamu kurum ve kurulusları ve kanunen yetkili özel hukuk kisileri, topluluk kisilerine aktarılabilmektedir.

*Thera Ailesi olarak bahsedilen kurumlar Thera'nın Yönetim Hissedarları , Yönetim Hissedarlarının ve Thera’nın baglı sirketleri, istirakleri , alt kurulusları, isletmeleri, hizmet saglayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve baglı sirketleri, GSM Operatörleri / kisilerdir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kisisel Verilerinizin islenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Sti.’ye basvurarak 6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:

a. Kisisel verinizin islenip islenmedigini ögrenme,

b. Kisisel veriniz islenmisse buna iliskin bilgi talep etme,

c. Kisisel verilerinizin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadıgını ögrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dısında kisisel verilerinizin aktarıldıgı ücüncü kisileri bilme,

d. Kisisel verilerinizin eksik veya yanlıs islenmis olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen sartlar çerçevesinde kisisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan islemlerin, kisisel verilerinizin aktarıldıgı üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,

g. İslenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

g. Kisisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara ugramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik basvurularınızı Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti. Veri Sahibi Basvuru Formu’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını EGS Business Park Blokları Yesilköy M. Atatürk C. 12/1 B1 Blok K5 N230 34149 Bakırköy, İstanbul adresine kimliginizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diger yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu  therabilgi@hs02.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Talebinizin niteligine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak basvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet dogması halinde sirket’in Kisisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Güncelleme : 16.12.2019

Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Sti.
 

bottom of page