top of page
inşaat işçisi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti (Thera), teknoloji ve güvenlik gereksinimi yüksek, uçtan uca entegre, değer katan, platform bağımsız projeleri Ülke menfaatleri doğrultusunda hayata geçirmektedir.
Thera, çalışanlarını en değerli varlığı olarak kabul etmekte ve bu temelde her zaman daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir. Bu kapsamda;

  1. Faaliyette bulunduğu çalışma alanlarında, ulusal ve uluslararası mevzuatlar göz önünde bulundurarak; iş sağlığı güvenliği yükümlülüklerini yerine getirir,

  2. Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturularak ve İSG performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluşturur,

  3. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, sürekli gelişimi destekleyen ölçülebilir hedefler planlar, takibi ve raporlaması yapılır,

  4. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirmeleri çalışmalarına organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımı sağlanır,

  5. Faaliyette bulunduğu çalışma alanlarında; İSG riskleri belirlenir, değerlendirilir ve riskleri azaltacak tedbirler alınır,

  6. Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenir ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılır,

  7. İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; çalışanlara konunun uzmanları tarafından düzenli eğitimler verilir.

  8.  Tedarikçilerimizin ve taşeronlarımızın Thera İSG Yönetim Sisteminin yöntem ve ilkelerine uymaları konusunda teşvik edilir

Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti olarak İş sağlığı güvenliği Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile politika çerçevesinde faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde, bilgiyi paylaşarak ve süreçlerimizi
sürekli geliştirerek; paydaşlarımıza, topluma ve üreticilere katma değer oluşturarak gerçekleştireceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

bottom of page