top of page
Sistem Odasında Çalışan Ekip

İş Sürekliliği Politikası

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti, teknoloji ve güvenlik gereksinimi yüksek, uçtan uca entegre, değer katan, platform bağımsız projeleri ülke menfaatleri doğrultusunda hayata geçirmektedir.
 

Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti olarak, hizmetlerimizi kesintiye uğratabilecek olayların en az hasarla atlatılması ve olağanüstü durumlarda yaşanan kesintilerin operasyonel, finansal, yasal ve itibar açılarından olumsuz etkilerinin
en aza indirilmesi ana hedeflerimizdendir.
Hizmetlerimizin sürekliliği için, ulusal ve uluslararası düzenlemelere, müşteri ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerden kaynaklanan gereksinimlere uyum sağlarız.


Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti, sunduğu hizmetlerde aşağıda sıralanan politikaları uygular ve iş sürekliliğini, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerine ve mevcut süreçlere uyumlu olarak kurduğu İş Sürekliliği
Yönetim Sistemi ile garanti altına alarak, hizmetlerin sürekliliğini sağlar.

  1. Acil ve olağanüstü durumlarda, minimum hizmet seviyesinde ve geri kurtarma zaman hedeflerine uyumlu hizmet sağlayabilmek,

  2. Uluslararası ve ulusal kabul görmüş standart ve ilgili yasa, yükümlülüklere, sözleşme gereklerine uymayı, sürekli iyileştirmeyi,

  3. İlgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve regülasyonlardaki iş sürekliliği gereksinimlerine uyumlu bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ne sahip olmak,

  4. Acil ve olağanüstü durumların ardından normal hizmet seviyesine öngörülen sürelerde dönebilmek,

  5. Meydana gelen/gelebilecek sorunları ve sonuçlarını, gerekli önlem ve kontrol noktalarını, anlık ve daimi aksiyonları değerlendirmek,

  6. Çalışanları, müşteri ve iş ortaklarını, tedarikçileri iş sürekliliği ve önemi konusunda bilinçlendirmek,

  7. Kritik hizmet ve alanlar için önceden belirlenmiş alternatif lokasyonlarda/veri merkezlerinde kurtarma operasyonlarının oluşturulması.

  8. İş Sürekliliği sağlanırken başta Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti Kalite, Çevre, Bilgi Güvenliği, Sürdürülebilirlik ve tüm Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti politikalarına uyumlu bir şekilde faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,

  9. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirilmesini garanti altına almak için izleme, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri yapılmasını taahhüt ederiz.

bottom of page