top of page

Yönetim Sistemi ve Sertifikalar

 

Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Sti, teknoloji ve kalite gereksinimi yüksek uçtan uca entegre, kolay yönetilebilir,deger katan ürün ve hizmetleri Ülke menfaatleri dogrultusunda hayata gecirmektedir.

 

Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Sti; üretilen,ithal edilen ve kullanıma sunulan hizmetlerde asagıda sıralanan Kalite Politikalarını uygular ve kaliteyi,Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının gerekliliklerine ve mevcut süreçlerimize uyumlu olarak kurdugu Kalite Yönetim Sistemi ile garanti altına alarak,kalitenin sürekliligini saglar.

 

 

  •  Yazılım, donanım ve sistem entegrasyon alanında güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak, müsterilerin ihtiyac ve beklentilerini karsılamak.

  • Müsterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karsılamak için üretilen/ürettirilen ürünlerde ve sunulan hizmetlerde tüm ilgili yasal ve diger sartlar ile birlikte sözlesmesel düzenlenmelere uygun çalısıldıgından emin olmak.

  • Ürünlerin üretilmesinden ve hizmetlerin sunulmasından sorumlu olan tüm çalısanların ve çözüm ortaklarının,kaliteli ürün ve hizmet sunmaya olan baglılıgımızın bilincinde olmalarını saglamak,kisilerin bu dogrultuda kendi sorumluluklarının farkında olmalarını saglamak.

  • Deger katan yenilikçi çözümler saglayarak müsterilerinin calısma alanlarındaki verimliligini ve etkinligini arttırmak.

  • Kalite Yönetim Sistemi'nin istenen sonuçlara ulasabilme yetenegini etkileyen/etkileyebilecek olan hususları degerlendirip devamlı izleyerek,sunulan degerleri sürekli kılmak.

  • Zamanında,hatasız eksiksiz çözümler üreterek sürekli iyileştirme yaklasımıyla müsteri memnuniyeti yaratmak.

  • Çalısanlar,müsteriler ve çözüm ortaklarıyla uzun soluklu kazan-kazan ilkesine dayalı iliskiler kurmak.

  • Temel ilke olarak bireysel yaratıcılıgı desteklerken,yürütülen projelerde Kalite Güvence bakıs acısıyla ekip calısmalarının özenle yürütülmesini saglamak.

  • Kalite Yönetim Sistemini ve is süreçlerini; is alanlarının tümünde performansı ve yaratılan degeri gelistirecek sekilde sürekli izlemek ve iyilestirmek.

bottom of page