top of page

Çevre Politikası

 

Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Sti, çevre sorunlarının sadece oluştukları alanı etkilemekle kalmayıp,bölgesel ve küresel anlamda degisime yol açabilecegi inancı dogrultusunda,yüksek teknoloji gereksinimi,uçtan uca bütünlesik,deger katan platform bagımsız ve çevreye duyarlı bir yaklasımla projeleri hayata gecirmektedir.

 

Thera Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Sti; üretilen,ithal edilen ve kullanıma sunulan hizmetlerde asagıda sıralanan Çevre Politikalarını uygulamayı taahhüt eder. Çevre Yönetim Sistemi Standardının gerekliliklerine ve mevcut süreçlerimize uyumlu olarak kurdugu Çevre Yönetim Sistemi ile garanti altına alarak,çevre sartlarına uyumun sürekliligini saglar.

 

 

  • Müsterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karsılamak için üretilen/ürettirilen çevre dostu ürünleri ve hizmetleri sunarken ,tedarikçi gerekliliklerini de göz önünde bulundururak,çevre mevzuatı ile birlikte,ilgili yasal ve diger sartlara uygun çalısıldıgından emin olmak.

  • Çevre Yönetim Sistemi'nin isletilmesinde uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini garanti altına almak.

  • Kontrolü altında bulunan tüm çalısanların, çevre dostu ürün ve hizmet sunmaya olan baglılıgın bilincinde olmalarını ve bu dogrultuda kendi sorumluluklarının farkındalıklarını saglamak.

  • Çevre Yönetim Sistemi'nin istenen sonuçlara ulasabilme yetenegini etkileyen yada etkileyebilecek olan hususları degerlendırıp,devamlı izleyerek, sunulan degeri sürekli kılmak.

  • Çalısanlar,müsteriler ve çözüm ortaklarıyla çevre duyarlılıgı konusunda bilinclendirmek ve tesvik etmek.

  • Kaynakları verimli kullanmak,kirliligi kaynagında önlemeye çalısarak, ürünlerin ve hizmetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve atıkları azaltmak.

  • Ürünlerden ve hizmetlerrden kaynaklanan atıkların kaynagında toplanmasını ve ayrılmasını saglamak.

  • Çevreye olan etkilerin azaltılması için gerrekli insan kaynagını,çalısma ortmaını ve finansal kaynakları saglamak.

  • Çevreyi korumak,bu prensibi tüm Thera ve çevresine yaymak için çalısmak.

  • Çevre Yönetim Sistemini sürekli izlemek ve iyilestirmek.

bottom of page