top of page
dizüstü

BT Hizmet Politikası

BT Hizmet Politikası

 

 

Thera  Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti, teknoloji ve hizmet gereksinimi yüksek, uçtan uca entegre, değer katan, platform
bağımsız projeleri Ülke menfaatleri doğrultusunda hayata geçirmektedir.


Thera  Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti; sunulan hizmetlerde aşağıda sıralanan politikaları uygular ve hizmet yönetimini, BT Hizmet Yönetim Sistemi (BTHYS) standardının gerekliliklerine ve mevcut süreçlerimize uyumlu olarak kurduğu BT Hizmet Yönetim Sistemi ile garanti altına alarak, BTHYS’nin ve hizmetlerin etkinliğini sağlar.

 

  1. BT Hizmet Yönetim Sistemi standardının gereklilikleri ile mevcut süreçlerimize uyumlu, Üst Yönetim tarafından desteklenen yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamak,

  2. Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için sunulan hizmetlerde tüm ilgili yasal ve diğer şartlar ile birlikte sözleşmesel düzenlemelere uygun çalışıldığından emin olmak,

  3. Hizmetleri sunmakla sorumlu olan tüm çalışanların, sürekli ve etkin BT Hizmet Yönetimi sunmaya olan bağlılığımızın bilincinde olmalarını sağlamak, kişilerin bu doğrultuda kendi sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak,

  4. Hizmetleri sunan çalışanların yetkinlikleri ve bilgi birikimlerini geliştirmek, BTHYS’nin etkin işletilmesini desteklemek için uygun eğitim almalarını ve sundukları hizmetlere yetkinliklerini yansıtmalarını sağlamak,

  5. Müşterilerin beklentilerine uygun hizmetler geliştirmek, sunmak ve bu hizmetlerin devamlı geliştirilmesine destek vermek,

  6. Hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak yolu ile müşterilere sunduğumuz değeri sürekli arttırmak,

  7. Müşteri beklentilerini karşılayan ve aşmayı hedefleyen BT Hizmet Sunumunu sağlamak.

  8. BT Hizmetlerimizin sürekli gelişebilmesi için “Hizmet kalitesinin, erişilebilirliğinin, sürekliliğinin ve müşteri memnuniyetinin sürekli arttırılması” yaklaşımını benimseriz.

Bu yaklaşımdan yola çıkarak sürekli olarak geliştirilen ve mükemmelleştirilen BT Hizmet Yönetimi’ni iyileştirme
çalışmaları kapsamında, tüm süreçlerden gelen çıktıları, girdi olarak kabul eden ve hedeflerle kıyaslayan bir
model kullanırız.
BT Hizmet Yönetimi’nin geliştirilmesine yönelik hedeflerimizi belirleyerek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi
için gerekli süreçleri belirleyip, çıktılarını ve performanslarını sürekli izleyerek, hedeflerimize ulaşabilmek için
iyileştirme çalışmaları gerçekleştiririz. BT Hizmet Yönetimi’nin devamlılığının sağlanması ve iyileştirilmesi için
hedeflerimizin gerçekleşme durumlarını düzenli olarak takip ederiz.
 

bottom of page