top of page

Bilgi Güvenligi Politikası

Bilgi Güvenligi Politikası

THERA Bilgi Teknolojikleri Ltd. Sti olarak, kurumun rekabetçi yönünü, karlılıgını, yasal uygunlugunu ve ticari imajını korumak amacıyla, kurum çapında gizliligi, bütünlügü, erise bilirligi ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumak için taahhütte bulunmustur. Bilgi ve bilgi güvenligi gereksinimleri kurumsal hedefler ile aynı dogrultuda yürütmektedir.

Bilgi Güvenligi kapsamında temel hedeflerimiz;

  • Bilgi güvenligi yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyilestirilmesini saglamak,

  • Çalısanların bilgi güvenligi farkındalıgını artırmak,

  • Stratejik is planı ve risk yönetimi çerçevesinde, bilgi güveligi yönetim sisteminin kurulup sürekliliginin saglanması için ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, degerlendirmek ve kontrol etmek islevini yerine getirmek,

  • Bilgi güvenligi ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözlesmelere uyulması,

  • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

  • Bilgi Güvenligi Yönetim Sistemi kapsamında müsterilerimizin bilgi varlıklarının gizliligini, bütünlügünü saglamak,

  • Sektör içerisinde bilgi güvenligi açısından örnek bir kurulus olmak için özveri ile çalısmayı taahhüt ederiz.

bottom of page